FAIR TRADE. AUTORSKA KOLEKCJA OCHRONNYCH MASECZEK. BEZPIECZNE ZAKUPY

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na

jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych

do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie

będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego

usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z

naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje

dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na

rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci

poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w UlubionaMaseczka.pl.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych UlubionaMaseczka.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Data Info Cezary Kożon
Pereca 13/19 1607
00-849 Warszawa
NIP 522-275-29-44, REGON 146165535

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie

danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych

należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a

UlubionaMaseczka.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie

najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna sprzedaży

musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w

zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4. System IT UlubionaMaseczka.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie

standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie

ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w

UlubionaMaseczka.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na

ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i

pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują

rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego

zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej

chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z UlubionaMaseczka.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i

zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z

UlubionaMaseczka.pl;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy

(wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji

zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo

pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu

sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy

(wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż

wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania

przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych

metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu

sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy

dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu

sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –

niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez UlubionaMaseczka.pl i

następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane

są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego

jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju

przesyłki przekazywane są:

a. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-

73-13)

b. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000543759, NIP: 6793108059)

c. DHL PARCEL POLSKA SP z o.o. z siedzibą Osmańska 2 02-823 Warszawa NIP: 9512417713

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony

dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu

księgowego:

  1. IFIRMA SA z siedzibą Grabiszyńska 241 B 53-234 Wrocław NIP: 898-16-47-572

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,

wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane

wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez

UlubionaMaseczka.pl.

UlubionaMaseczka.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

1. Blue Media SA z siedzibą Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot NIP 5851351185

3. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze

stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w

procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na

który przesyłane będę informacje handlowe z UlubionaMaseczka.pl, z których w każdej chwili możesz

zrezygnować logując się na swoje konto w UlubionaMaseczka.pl lub klikając link anulujący

subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

1. Shoplo sp. z o.o. Inflancka 4c 00-189 Warszawa NIP: 5213630420

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w

celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach

odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub

zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie

prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku

prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są

automatycznie po wejściu na UlubionaMaseczka.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta UlubionaMaseczka.pl.

W ramach UlubionaMaseczka.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach UlubionaMaseczka.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

UlubionaMaseczka.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług

wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach UlubionaMaseczka.pl;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych UlubionaMaseczka.pl;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta

ustawień i personalizację interfejsu UlubionaMaseczka.pl;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych

bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies

może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę

internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki

internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z

UlubionaMaseczka.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po

zakończeniu odwiedzin w UlubionaMaseczka.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka

a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki

internetowej.

A. UlubionaMaseczka.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta UlubionaMaseczka.pl automatycznie gromadzi w logach

dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z UlubionaMaseczka.pl. Dane te

gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu

operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,

dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na UlubionaMaseczka.pl i są wykorzystywane

jedynie w procesie optymalizacji UlubionaMaseczka.pl w celu zapewnienia jak największej wygody

korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią

jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

UlubionaMaseczka.pl korzysta z oprogramowania sklepowego Shoplo Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420.

Firma ta nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w

żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. UlubionaMaseczka.pl (cookies)

UlubionaMaseczka.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na

Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia UlubionaMaseczka.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania

UlubionaMaseczka.pl do Twoich potrzeb.

UlubionaMaseczka.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym

cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności,

po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania UlubionaMaseczka.pl (sesja trwa 30 dni od

ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania UlubionaMaseczka.pl; (sesja trwa

30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5. personalizowania wyglądu UlubionaMaseczka.pl przez wyświetlanie produktów, które

algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie

kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów,

producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone

bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 3 0 d n i od ostatniej

aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych

na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez UlubionaMaseczka.pl źródeł

ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach

plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych

usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie

zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te

przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią

jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest

kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych

umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez UlubionaMaseczka.pl oceny

poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci

AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach

plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych

usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie

zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te

przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią

jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest

kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

UlubionaMaseczka.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i

znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane

niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej UlubionaMaseczka.pl lub zawierające inne niż

wymienione w polityce prywatności dane.

UlubionaMaseczka.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak

za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych

partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich

cookies.

UlubionaMaseczka.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów UlubionaMaseczka.pl

UlubionaMaseczka.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie

weryfikuje zamieszczanie w UlubionaMaseczka.pl linki do innych stron internetowych. UlubionaMaseczka.pl

nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez

właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację

każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy

chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi

Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, UlubionaMaseczka.pl

dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na

podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i

w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora

Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą:

agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie,

firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi

podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i

zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie

jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych

Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności UlubionaMaseczka.pl

UlubionaMaseczka.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego

obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania UlubionaMaseczka.pl

lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie UlubionaMaseczka.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji

e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

http://UlubionaMaseczka.pl/polityka_prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz

prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3. dostępu do danych osobowych;

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5. przenoszenia danych osobowych;

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i

informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

UlubionaMaseczka.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych

sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa

Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail czarek@UlubionaMaseczka.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz

lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail czarek@UlubionaMaseczka.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Data Info Cezary Kożon

Pereca 13/19 1607

00-849 Warszawa

NIP 522-275-29-44, REGON 146165535

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów